Strona Główna || Szkolenia || Referencje || Publikacje || Certyfikaty || Dyplomy || Szkolenie: Zarzadzanie płynnoscia finansowa || PUBLIKACJE2 || Szkolenie: Ocena i analiza opłacalnosci i ryzyka projektów inwestycyjnych || Szkolenie: Finanse dla niefinansistów || Szkolenie: Ocena i analiza finansowa || PUBLIKACJE na REPEC || Index Copernicus || PUBLIKACJE na ORCID || PUBLIKACJE na SSRN || Indeks Hirscha || CV


Referencje i opinie o szkoleniach Grzegorza Michalskiego:Treść referencji:

początek cytatu:
---
Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski jako trener BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu "ZARZĄDZANIE, OBSŁUGA KLIENTA, SPRZEDAŻ - szkolenia dla pracowników sektora MSP", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, okres realizacji: 09.2009 - 01.2011, projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach: 01/02.02.2010 łącznie 2 dni, średnia liczba uczestników na szkoleniu to 12 osób. Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników.
---
koniec cytatu

Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com


->Treść referencji:

cytat
---
Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 24-25 lipca 2014 roku, szkolenie zamknięte w wymiarze 16 godzin, zatytułowane: "Rachunkowość zarządcza a controlling - wprowadzenie". Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały, że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki, zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej jakości specjalistę.
---
koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com


->Treść referencji:

cytat
---
Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski jako Trener BERNDSON Sp. z o.o. prowadził w ramach projektu "Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, następujące szkolenia: 1. Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych - w dniach 26/27 listopada 2012, szkolenie 16 godzinne dla 7 uczestników 2. Zarządzanie finansami - w dniach 4/5 luty 2013, szkolenie 16 godzinne dla 6 uczestników. Odbiorcami szkolenia byli pracownicy firmy FRoSTA Sp. z o.o.: menedżerowie, osoby z kadry zarządzającej oraz specjaliści. Projekt "Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2" realizowany był w okresie od 09-2012 do 01-2014 r pod nadzorem Urzędu arszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
---
koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com


->Treść referencji:

cytat
---
Łódź, 10.12.2012, Referencje, W listopadzie 2012r. nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniu Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego. Szkolenie z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa obejmowało zajęcia trwające 2 dni szkoleniowe. W trakcie szkolenia Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści merytoryczne szkolenia obejmowały zagadnienia takie jak: Finansowy cel działania przedsiębiorstwa, pomiar wartości przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne, ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, sygnały ostrzegawcze, analiza dyskryminacyjna. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami firmy Indesit. Pozwoliło naszym pracownikom na uzupełnienie, usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy niezbędnej w skutecznym zarzadzaniu firmą i sprawnym reagowaniu w obliczu ryzyka współpracy z kontrahentami. Pragniemy zauważyć, ze poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarzadzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego, który zaprezentował wysoki poziom przygotowania merytorycznego w zakresie prowadzonego szkolenia. Także jego umiejętności metodyczne odegrały duże znaczenie w skutecznym przekazywaniu wiedzy.
---
koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com


Treść referencji:

cytat
---
Referencje (część MDDP). Pan Grzegorz Michalski uczestniczył w charakterze wykładowcy. Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz wymiarze godzin szkoleniowych podanych w tabeli. Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych. 10-11.03.2014 r. Warszawa. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych zajęć. (część EMITEL): W imieniu firmy EmiTel Sp. z o.o. potwierdzam, że firma Akademia Biznesu MDDP w marcu 2014 r. zrealizowała na rzecz EmiTel dwudniowe szkolenie zamknięte pt. "Ocena i analiza opłacalności projektów inwestycyjnych", w którym wzięło udział 21 osób. Szkolenie zostało przygotowane oraz przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami. Uczestnicy dobrze ocenili wiedzę merytoryczną, kompetencje oraz sposób prowadzenia szkolenia przez trenera - Pana Grzegorza Michalskiego, podkreślając wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz wiele praktycznych przykładów ćwiczeń obliczeniowych. Z uznaniem uczestników spotkała się również bardzo dobra organizacja szkolenia. Szkolenie zrealizowane przez firmę Akademia Biznesu MDDP na rzecz EmiTel stanowiło usługę wykonaną w sposób rzetelny, z dbałością o wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną. W związku z powyższym wyrażamy przekonanie, ze firma Akademia Biznesu MDDP jest profesjonalnym i solidnym partnerem w zakresie szkoleń obejmujących tematykę finansową.
---
koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com


->Treść referencji:

cytat
---
Referencje. Trener Grzegorz Michalski przeprowadził dla Centrum Edukacji sp. z o.o. szkolenie "Analiza ekonomiczna projektów inwestycyjnych". Kurs odbył się w grupie 15 pracowników PKN ORLEN obszaru realizacji inwestycji majątkowych w terminie 8-9 grudnia 2011 roku i trwał łącznie 16 godzin dydaktycznych. Szkolenie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, trener dostosowywał przebieg szkolenia do potrzeb grupy szkoleniowej. Wysoko zostały ocenione umiejętności trenera oraz poziom jego wiedzy zawodowej. Pracownicy biorący udział w szkoleniu ocenili Pana Grzegorza jako osobę kompetentną i dobrze przygotowaną merytorycznie. Uczestnicy szkolenia zadowoleni byli z poruszanych treści, zastosowanych, aktywizujących metod szkoleniowych, ale przede wszystkim ze wskazania sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
---
koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com


->Treść referencji:

cytat
---
Referencje. Pan Grzegorz Michalski uczestniczył w charakterze wykładowcy. Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin szkoleniowych podanych w tabeli: Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych 22-23.04.2013 Warszawa. W trakcie szkolenia dokonana została prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia omawiane były przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy mogli na bieżąco sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład połączony z prezentacją studiów przypadków. Jako organizator w/w szkolenia, pragniemy polecić Pana Grzegorza Michalskiego jako profesjonalnego trenera. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialności, co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych zajęć. Prezentował wysoką i przydatną praktycznie wiedzę merytoryczną, potrafił również zaciekawić tematem i zaangażować grupę, nawiązać z uczestnikami dobry, bezpośredni i przyjazny kontakt.
---
koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com
->Treść referencji:

cytat
---
Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zaświadcza, że Pan Grzegorz Michalski był trenerem AVENHANSEN Sp. z o.o. w latach 2008-2011 i w tym czasie, w dniach 2008-03-27/28, dla pracowników Cargill Poland Sp. z o.o. zrealizował 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały aspekty zarządzania ryzykiem i opłacalnością inwestycji w przemyśle spożywczym. Projekt szkoleniowy realizowany przez naszego eksperta, łączył naukową wiedzę akademicką z najlepszą jej implementacją w praktyce gospodarczej. To zaawansowane szkolenie, przyczyniło się do transferu naukowych osiągnięć z zakresu finansów, ekonomiki managerskiej i zarządzania projektami do praktyki gospodarczej.
---
koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com
->

Treść referencji:

cytat
---
Niniejszym zaświadczamy, że Pan Grzegorz Michalski współpracował z firmą BMSS Sp. z o.o. przy realizacji 12-godzinnego szkolenia "Analiza finansowa" realizowanego dla 7 pracowników firmy BT&A Holding Sp. z o.o. w Poznaniu w dniach 19-20 grudnia 2013r. Do zadań trenera należało badanie potrzeb szkoleniowych grupy, w tym znalezienie problemu, przygotowanie materiałów na szkolenie oraz post-testów i przeprowadzenie samego szkolenia. Program szkoleniowy obejmował następujące zagadnienia: • finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem, • elementy kształtujące wartość firmy, • analiza sprawozdań finansowych, • treść i znaczenie podstawowych dokumentów ekonomiczno-finansowych firmy, • czytanie sprawozdań finansowych i analiza, • analiza wskaźnikowa, • badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej, • elementy autorskiego podejścia "Rosetta Stone", • praktyczna analiza kapitału obrotowego i wyznaczanie jego poziomu oraz zapotrzebowania na ten kapitał, • pogłębiona ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych, • sporządzanie wskaźnikowej analizy finansowej, • praktyczny przykład oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy z wykorzystaniem podejścia "Rosetta Stone". W trakcie szkolenia wykorzystano takie elementy, jak: • obliczenia na danych teoretycznych ilustrujące zagadnienia wykładu, • symulacje z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, • przykłady liczbowe z wykorzystaniem danych rzeczywistych, • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, • dyskusje grupowe na temat studiów przypadków, • warsztatowe rozwiązywanie zagadnień na danych dla rzeczywistych danych ze sprawozdań finansowych Pan Grzegorz Michalski wykazał się dużą wiedzą z zakresu prowadzonego tematu oraz bardzo dobrym przygotowaniem. Uczestnicy szkolenia docenili wnikliwą analizę tematu, pracę na konkretnych przykładach i danych oraz bardzo dobry kontakt z trenerem. Jako firma BMSS, rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego jako trenera i wykładowcę.
---
koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com
->


Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com
->Treść referencji:

cytat
---
Zaświadczam, że pan Grzegorz Michalski współpracował z firmą BOMIS jako trener i wykładowca w latach 2005 - 2006. W tym okresie, od 13 września 2005 roku do 27 października 2006 roku pan dr Grzegorz Michalski zrealizował cztery, 14 godzinne szkolenia otwarte, pod tytułem: Zarządzanie płynnością finansową. Uczestnicy ocenili poziom szkolenia jako wysoki, zwracając uwagę na wiedzę pana Grzegorza Michalskiego i umiejętności dobrego objaśniania omawianych zagadnień. Uczestnicy pozytywnie przyjęli również jego materiały dydaktyczne. Pan Michalski zaprezentował szkolonym osobom najnowsze osiągniecia naukowe z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w tym zagadnienia z zakresu zarządzania płynnością finansową, budowanie wartości przedsiębiorstw inwestycjami w aktywa bieżące i zarządzanie kapitałem obrotowym.
---
koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com
->Treść referencji:

cytat
---
Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski, jako Trener BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu Profesjonalne kadry - nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w wieku 45+, 8.1.1 POKL, realizacja: 01.2010-12.2012: a) Controlling finansowy z elementami rachunkowości finansowej / 8 dni / b) Analiza finansowa / 8 dni / c) Coaching grupowy / 8dni / Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były należycie przygotowane oraz wysoko ocenione przez uczestników.
---
koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com
->Treść referencji:

cytat
---
Niniejszym oswiadczam, ze Pan Grzegorz Michalski, jako Trener BERNDSON, prowadził nastepujace szkolenia w ramach projektu "Spin off/spin out skuteczny transfer wiedzy II", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, okres realizacji: 01.2011-08.2012, projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego urzędu Pracy w Krakowie: a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach: -14/15.05.2011, -19/20.11.2011, -26/27.11.2011, -04/05.02.2012, -03/04.03.2012, -23/24.07.2012 Łaczníe 12 dni, średnia liczba uczestników na szkoleniu to 18-19 osób. Chce zaznaczyć, że poza praktycznymi walorami, szkolenia realizowane przez dr. Grzegorza Michalskiego były okazja do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiagnięć z dziedziny finansów, zarzadzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. Wpływ najnowszych odkryć naukowych w zakresie finansów na praktyków gospodarczych bíoracych udział w projekcie zaowocował ich dobra ocena. Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników.
---
koniec cytatu
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com

Referencje - Finanse dla niefinansistów | Referencje - Zarządzanie płynnością finansową | Referencje - Analiza finansowa i Controlling finansowy z Coachingiem finansowym | Referencje - Controlling finansowy | Referencje - Analiza finansowa | Referencje - Analiza finansowa | Referencje - Ocena opłacalności inwestycji | Referencje - Analiza ekonomiczna projektu inwestycyjnego | Referencje - Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektu inwestycyjnego | Referencje - Ocena kondycji finansowej kontrahenta | Referencje - Finanse przedsiębiorstwa i Ocena finansowej efektywności projektów inwestycyjnych | Referencje - Rachunkowość zarządcza a controlling | Referencje - Zarządzanie finansami | **

---
---

Przykładowe tematy szkoleń to:
Ocena opłacalności i ryzyka rzeczowych projektów inwestycyjnych
Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych
Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa
Zarzadzanie płynnościa finansowa
Zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa
Controlling finansowy i planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
i wiele innych – pokrewnych obszarów.
W przypadku zainteresowania, zapraszam do kontaktu: tel. +48503452860
Grzegorz Michalski
tel. 503452860; Grzegorz.Michalski@gmail.com
Referencje - stan na 20 sierpnia 2014

Zachęcam do skorzystania z propozycji szkoleń z zakresu finansów przedsiębiorstw:

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Finanse dla niefinansistów

Controlling finansowy

Budżetowanie przychodów i kosztów

Płynność finansowa przedsiębiorstwa i krótkoterminowe zarządzanie kapitałem - warsztaty

Ryzyko i opłacalność projektów inwestycyjnych - warsztaty

Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa - warsztaty

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie - warsztaty

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ TWORZĄCE WARTOŚĆ FIRMY - INWESTYCJE W KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO

WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA: SZTUKA OCENIANIA FINANSOWYCH SKUTKÓW DECYZJI PODEJMOWANYCH W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ TWORZĄCE WARTOŚĆ FIRMY - INWESTYCJE W KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO

WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA: SZTUKA OCENIANIA FINANSOWYCH SKUTKÓW DECYZJI PODEJMOWANYCH W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ TWORZĄCE WARTOŚĆ FIRMY - INWESTYCJE W KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO

WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA: SZTUKA OCENIANIA FINANSOWYCH SKUTKÓW DECYZJI PODEJMOWANYCH W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI

Zaproszenie na szkolenie 1

Zaproszenie na szkolenie 2Moje profile: profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | NP | BP | PR | WDFF&P | EABCN | MAS | eB | GS | a | RG | CEON | arXiv | viXra | fs | A | SWWR | SW |

Strona Główna || Szkolenia || Referencje || Publikacje || Certyfikaty || Dyplomy || Szkolenie: Zarzadzanie płynnoscia finansowa || PUBLIKACJE2 || Szkolenie: Ocena i analiza opłacalnosci i ryzyka projektów inwestycyjnych || Szkolenie: Finanse dla niefinansistów || Szkolenie: Ocena i analiza finansowa || PUBLIKACJE na REPEC || Index Copernicus || PUBLIKACJE na ORCID || PUBLIKACJE na SSRN || Indeks Hirscha || CV ||

Trener: Grzegorz Michalski jest autorem książki: Value-Based Working Capital Management. Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments. ISBN 9781137391834, wydanej przez Palgrave Macmillan, New York, USA - zapraszam do zapoznania się z jej treścią.


->